Конфіденційність

Для отримання інформації про Ваші особисті дані, цілі та сторони, яким передаються дані, зв'яжіться з Власником.

 

Власник і контролер даних

Ministry of Snus A/S
Tinghusgade 20A
5700 Svendborg
CVR-nr. 88212215
(+45)63 22 53 50
hello@ministryofsnus.com

 

Типи даних, що збираються

Власник не надає списку типів особистих даних, що збираються.

Повні відомості про кожен тип особистих даних, що збираються, надаються в розділах цієї політики конфіденційності або в конкретних текстах пояснення, які відображаються перед збором даних.
Особисті дані можуть вільно надаватися Користувачем, або, у випадку даних про використання, збиратися автоматично при використанні цього додатку. Якщо не вказано інше, всі дані, що запитуються цим додатком, є обов'язковими і ненадання цих даних може унеможливити надання послуг додатком. У випадках, коли в цьому додатку зазначено, що деякі дані не є обов'язковими, Користувачі можуть не повідомляти ці дані без наслідків для доступності або функціонування послуг. Користувачі, які не впевнені в тому, які особисті дані є обов'язковими, можуть зв'язатися з Власником.
Будь-яке використання файлів cookie — або інших інструментів відстеження — цим додатком або власниками сторонніх сервісів, які використовуються цим додатком, має на меті надання послуг, необхідних Користувачеві, на сайт до будь-яких інших цілей, описаних у цьому документі та Політиці щодо файлів cookie, якщо така є. Користувачі несуть відповідальність за будь-які особисті дані третіх сторін, отримані, опубліковані або передані за допомогою цього додатку, і підтверджують, що вони мають згоду третьої сторони на надання даних Власнику.

 

Спосіб і місце обробки даних

Методи обробки

Власник вживає відповідних заходів безпеки, щоб запобігти несанкціонованому доступу, розголошенню, зміні або несанкціонованому знищенню даних. Обробка даних здійснюється за допомогою комп'ютерів та/або інструментів, що підтримуються комп'ютером, дотримуючись організаційних процедур і способів, тісно пов'язаних із зазначеними цілями. Крім Власника, в деяких випадках дані можуть бути доступні певним відповідальним особам, які беруть участь у роботі цього додатку (адміністрування, продаж, маркетинг, юридичне забезпечення, системне адміністрування) або стороннім особам (таким як сторонні постачальники технічних послуг, поштових послуг, послуг хостингу, комп'ютерних компаній, комунікаційних агентств) призначених, за необхідності, в якості обробників даних Власником. Оновлений список цих сторін може бути запитаний у Власника в будь-який час.

 

Правові основи обробки

Власник може обробляти особисті дані, пов'язані з Користувачами, якщо застосовується щось із наступного:

 • Користувачі дали свою згоду з однієї або кількох конкретних цілей. Примітка: Відповідно до деяких законодавчих актів Власнику може бути дозволено обробляти особисті дані доти, поки Користувач не заперечує проти такої обробки («відмова»), без необхідності покладатися на згоду або будь-які інші з наведених нижче правових підстав. Це, однак, не застосовується, коли обробка особистих даних підпадає під дію європейського законодавства про захист даних;
 • надання Даних необхідне для виконання угоди з Користувачем та/або для будь-яких перед-договірних зобов'язань;
 • обробка необхідна для дотримання законного зобов'язання, під дію якого підпадає Власник;
 • обробка пов'язана із завданням, яке здійснюється в інтересах суспільства або при здійсненні службових повноважень, наданих Власнику;
 • обробка необхідна для цілей законних інтересів, переслідуваних Власником або третьою особою.

У будь-якому випадку Власник із задоволенням допоможе уточнити конкретну правову основу, яка застосовується до обробки, і, зокрема, чи є надання особистих даних законною або договірною вимогою, або вимогою, необхідною для укладення договору.

 

Місце

Дані обробляються в операційних офісах Власника і в будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, які беруть участь в обробці.

Залежно від місця розташування Користувача, передача даних може включати передачу даних Користувача в країну, відмінну від його власної. Щоб дізнатися більше про місце обробки переданих даних, Користувачі можуть проглянути розділ, що містить дані про обробку особистих даних.

Користувачі також мають право дізнаватися про правову основу передачі даних до країни за межами Європейського Союзу або будь-якій міжнародній організації, що регулюється міжнародним публічним правом або створена двома або більше країнами, такими як ООН, а також про заходи безпеки, вжиті Власником для захисту їх даних.

Якщо така передача відбувається, Користувачі можуть дізнатися більше, проглянувши відповідні розділи цього документа або дізнатися у Власника за допомогою інформації, представленої в розділі контактів.

 

Час зберігання

Особисті дані обробляються та зберігаються стільки, як того вимагає мета, для якої вони були зібрані.

Тому:

 • Особисті дані, зібрані для цілей, пов'язаних з виконанням договору між Власником і Користувачем, зберігаються до повного виконання цього договору.
 • Особисті дані, зібрані для цілей законних інтересів Власника, зберігаються доти, поки це необхідно для виконання цих цілей. Користувачі можуть знайти конкретну інформацію щодо законних інтересів, які переслідує Власник, у відповідних розділах цього документа або звернувшись до Власника.

Власнику може бути дозволено зберігати особисті дані протягом більш тривалого періоду, коли Користувач дав згоду на таку обробку, якщо така згода не відкликана. Крім того, Власник може бути зобов'язаний зберігати особисті дані протягом більш тривалого періоду, якщо це потрібно зробити для виконання юридичного зобов'язання або за розпорядженням органу влади. Після закінчення терміну зберігання особисті дані видаляються. Таким чином, право на доступ, право на стирання, право на виправлення та право на перенесення даних не можуть бути застосовані після закінчення терміну зберігання.

 

Права Користувачів

Користувачі можуть здійснювати певні права щодо своїх даних, які обробляються Власником.
Зокрема, Користувачі мають право виконувати такі дії:

 • Відкликати свою згоду в будь-який час.Користувачі мають право відкликати згоду, якщо вони раніше дали свою згоду на обробку своїх особистих даних.
 • Заперечувати проти обробки своїх даних.Користувачі мають право заперечувати проти обробки своїх даних, якщо обробка здійснюється на законних підставах, відмінних від згоди. Більш детальна інформація представлена в спеціальному розділі нижче.
 • Мати доступ до своїх даних.Користувачі мають право дізнатися, чи обробляються дані Власником, отримати інформацію про певні аспекти обробки та отримати копію даних, що проходять обробку.
 • Перевіряти і вимагати уточнення.Користувачі мають право перевірити точність своїх даних і попросити їх оновити або виправити.
 • Обмежити обробку своїх даних.Користувачі мають право, за певних обставин, обмежити обробку своїх даних. У цьому випадку Власник не оброблятиме їхні дані для будь-яких інших цілей, окрім їх зберігання.
 • Знищувати або іншим чином видаляти свої особисті дані.Користувачі мають право, за певних обставин, отримати видалення своїх даних від Власника.
 • Отримувати свої дані і передавати їх іншому контролеру.Користувачі мають право отримувати свої дані в структурованому, загально використовуваному та придатному для машинного зчитування форматі і, якщо технічно можливо, передавати їх іншому контролеру без будь-яких перешкод. Дане положення застосовується за умови, що дані обробляються автоматизованими засобами і що обробка здійснюється на підставі згоди Користувача, за договором, стороною якого є Користувач або за перед-договірними зобов'язаннями.
 • Подавати скаргу.Користувачі мають право подати скаргу до компетентного органу із захисту даних.

 

Подробиці про право заперечувати проти обробки

Якщо особисті дані обробляються для суспільного інтересу, під час здійснення службового завдання, наданого Власнику або для цілей законних інтересів, переслідуваних Власником, Користувачі можуть заперечити проти такої обробки шляхом надання підстави, пов'язаної з їхньою конкретною ситуацією, для обґрунтування заперечення.

Користувачі повинні знати, що, однак, якщо їх особисті дані обробляються з безпосередніми маркетинговими цілями, вони можуть заперечувати проти цієї обробки в будь-який час без надання обґрунтування. Щоб дізнатися, чи обробляє Власник особисті дані з безпосередніми маркетинговими цілями, Користувачі можуть звернутися до відповідних розділів цього документа.

 

Як реалізувати ці права

Будь-які запити на здійснення прав Користувача можуть бути спрямовані Власнику через контактні дані, вказані в цьому документі. Ці запити можуть бути здійснені безкоштовно і будуть розглянуті Власником якомога раніше і завжди протягом одного місяця.